Geschiedenis

Voorstelling

Hoe begin je er aan om een volleybalclub als Zavath voor te stellen?

Een niet zo makkelijke opdracht wetende dat deze club al verschrikkelijk veel jaren meedraait aan de top van het provinciaal volleybalfirmament hier in hartje Vlaams-Brabant. Het leek ons daarom bijna overbodig om nogmaals te gaan oprakelen waarvoor Zavath eigenlijk allemaal staat. Maar om de nieuwsgierigheid van diegenen die nog nooit of amper van deze Zaventemse volleybalclub gehoord hebben, in te lossen, deze inleiding. Na het opstarten in 1972, zo een slordige 33 jaar geleden, heeft V.C. Zavath reeds ontelbare watertjes doorzwommen en meerdere gedaantewisselingen ondergaan. Niettegenstaande deze soms drastische koerswijzigingen is de club er steeds in geslaagd trouw te blijven aan haar opzet, namelijk het bieden van onvervalst volleybalplezier aan de leden, de supporters en de sponsors. Om de sportieve verwachtingen in te lossen wordt iedere club en zijn leden, bij de aanvang van een volleybalseizoen, geconfronteerd met aanpassingen. Veranderingen aan de spelregels dienen geïntroduceerd, nieuwe gezichten nemen plaats in het bestuur, trainers worden vervangen en natuurlijk komen en gaan er speelsters en spelers. V.C. Zavath alzo financieël draaiende te houden, met vandaag 10 ploegen in competitie, waarvan vier seniors en-, zes jeugdploegen, een volleybalschool voor de allerkleinsten en één recreatieploeg, maakt het noodzakelijk om enorme inspanningen te leveren. De jaarlijks broodnodige centjes op de tafel brengen kan slechts gedeeltelijk ingevuld worden door de bijdragen van de leden.

Het overgrote deel dient gezocht en vooral gevonden te worden bij de diverse sponsors. Toch is dit niet voldoende om op een evenwichtige manier verder te werken en alzo een gunstige toekomst te garanderen. Daarom worden er jaarlijks een aantal evenementen opgezet dewelke het mogelijk moeten maken om iedereen te kunnen laten genieten van deze geweldige sport. Om zulke initiatieven, in deze toch wel moeilijke volleybaltijden, te kunnen laten plaatsvinden, is de nooit aflatende inzet en werklust, van jonge en soms minder jonge, maar steeds dynamische mensen, waarop we immer kunnen rekenen, dan ook onontbeerlijk. Deze website is uiteindelijk veel meer dan een publiciteitsstunt, maar veeleer een bedanking en appreciatie voor al diegenen, dikwijls minder bekende maar steeds onbaatzuchtige leden, dewelke deze club hebben geholpen en dit nog hopelijk lang zullen blijven doen. Maar ook voor de sponsors dewelke ontegensprekelijk bijdragen aan een gezonde financiële basis. En zeker en vast voor die groep van mensen gehetensupporters, waarvoor wij zonder verwijl, week in week uit ons beste beentje trachten voor te zetten, om hun trouw en steun te blijven verdienen. Wens je meer te weten over deze op en top Zaventemse volleybalvereniging, aarzel dan niet om te klikken op één van de rubrieken hiernaast. Je kan natuurlijk ook steeds rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het bestuur.