Geschiedenis

Beleid

Volleybalclub Zavath Zaventem is een sportclub waar iedereen op zijn niveau en op een sportieve manier aan volleybal kan doen. Men kan vanaf 6 jaar, tot de dag dat je niet meer kan sporten, meedraaien in tal van jeugdploegen, seniorenploegen of recreatieploegen. We bieden zelfs de jeugd van 6 tot 18 jaar de mogelijkheid om door te groeien tot de seniorenploegen zonder enige verplichtingen.

Dit is allemaal mogelijk dankzij de inzet van vele sportievelingen, bestuursleden en vrijwilligers die elk een warm hart toedragen binnen de club. Een deftige jeugdwerking is voor ons zeer belangrijk. De club tracht enerzijds om een degelijke sportieve opleiding te geven aan alle jeugdspelers en anderzijds wil de club voldoen aan het imago van een dynamische club met tal van gediplomeerde trainers. Al onze trainers worden zelfs gestimuleerd om hun diploma te behalen en/of zoveel mogelijk bijscholingen te volgen. Om deze doelstelling te bereiken vragen we aan al onze leden, bestuursleden, trainers en sympathisanten om 7 pijlers in het achterhoofd te houden wanneer ze in naam van de club fungeren.

1. Ervoor zorgen dat iedereen in de best mogelijke omstandigheden kan komen sporten
2. Ervoor zorgen dat de club ten allen tijde in een positief daglicht staat
3. Ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt binnen de club
4. Ervoor zorgen dat iedereen met problemen binnen de club zo spoedig mogelijk een oplossing wordt aangereikt
5. Ervoor zorgen dat elke jeugdspeler de kansen krijgt zich volledig te ontplooien binnen zijn niveau
6. Ervoor zorgen dat “iedereen kan spelen”, belangrijker is dan winnen
7. Ervoor zorgen dat elk lid van de club een steentje bijdraagt in de werking binnen de club, dit door te fungeren als scheidsrechter, markeerder, helper op eetfestijnen, enz.

Kortom wil de club ervoor zorgen dat iedereen binnen de club, de club op zijn niveau, zijn snelheid, zijn inbreng en zijn enthousiasme ervaart.

Het bestuur.